• Anasayfa
  • |
  • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Nisan 2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Mağaza ve depo açılabilecek yerler, "Mağaza ve depo açma izni kriterleri", "Ön izin başvurusunda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi" , "Yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler", "Eşyanın satışı", "Depoya eşya alınması ve depodan eşya çıkarılması" maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Ayrıca, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine "teminat tutarları" ile "sermaye şartı" konusunda aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 "Teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki teminat tutarları, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde işletmeci firmalarca tamamlanır."

"Sermaye şartı

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye tutarı şartı, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki başvurularda aranır."

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_g_mr_ks_z_sat_ma_azalar_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_hk.pdf