• Anasayfa
  • |
  • Güney Kore SECA Rehberi Hk.

Güney Kore SECA Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,            

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 14 Ağustos 2020 tarih ve MC(20)52 sayılı Ek’te sunulan yazı ile Güney Kore'de yürürlüğe girecek SOx Emisyon Kontrol Alanı (SOx Emission Control Area-SECA) hakkındaki Rehber ve bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda; denizcilik sektöründen kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için, SOx Emisyon Kontrol Alanı da (Sulfur Emission Control Areas-SECA) dahil olmak üzere Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı’nın (Ministry of Oceans and Fisheries-MOF) bir takım tedbirler açıkladığı,  

Söz konusu tedbirler kapsamında, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Busan, Incheon, Ulsan, Yeosu, Gwangyang (Hadong limanı dahil) ve Pyeongtaek-Dangjin limanlarında rıhtımda bulunan veya demirlemiş gemilerin maksimum % 0,1 kükürt içeriğine sahip yakıt kullanması gerektiği,

Gemilerin, demirlemeyi veya limana bağlamayı müteakip 1 saat içinde uyumlu yakıt kullanmaya geçmek ve demir almadan veya limandan ayrılmadan 1 saat öncesine kadar uyumlu yakıt kullanmaya devam etmek zorunda oldukları belirtilmektedir.

Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, uygulamaya konulan yeni tedbirler ile ilgili detaylı bilgiler içeren broşür Ek’te sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                               

Cengiz ÖZKAN                              

Genel Sekreter V.                           

913_2175_2175_913.pdf