• Anasayfa
  • |
  • Güvenli Turizm Sertifikası Zorunluluğunun Kaldırılması

Güvenli Turizm Sertifikası Zorunluluğunun Kaldırılması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.05.2023 tarih ve 3767508 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Odamızın 17.06.2022 tarih ve 2265/423 sayılı sirküleri ile duyurusu yapılan 2022/1 sıra sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince "Güvenli Turizm Sertifikası" alınması zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

374_1368_g_venli_turizm_sertifikas_zorunlulu_unun_kald_r_lmas_.pdf