• Anasayfa
  • |
  • HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

“Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ’in amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, Denizcilik Müsteşarlığı’nca da uygun görülecek projeye dayalı olarak tersane yapmak isteyen gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin proje hazırlamasına, bu kişilere bedeli karşılığında ön izin verilmesine, kullanma izni verilmesine ve irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S. Gemi Armatörleri Koop. DTO Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR Denizcilik Sektör Kurulu Başk. -GESAD -Meclis Başkan ve Vek. -İMEAK DTO Şubeleri -YK. Başk. ve Üyeleri -Tüm Üyeler (WEB Sayfası) -YK. Yedek Üyeleri -Meslek Komiteleri Başkanları