• Anasayfa
  • |
  • HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIĞ HK.

HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISINDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIĞ HK.

“Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 05.09.2007 tarih ve 26634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ değişikliği ile, 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak giren “Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 10 – İlk yıl ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve müteakip yıllar bedelleri ile hasılat paylarının tespiti, tahsili ve takibi Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GİSBİR -Meclis Başkan ve Vekilleri -GESAD -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları