• Anasayfa
  • |
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Dövizle Sözleşme Yapması Yasağına İlişkin Basın Duyurusu hk.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Dövizle Sözleşme Yapması Yasağına İlişkin Basın Duyurusu hk.

​Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Dövizle Sözleşme Yapması Yasağına İlişkin Basın Duyurusu yayınlanmış olup, basın duyurusunu ekte bilgilerinize arz/rica ederiz.

                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                          Genel Sekreter

Ek : Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Basın Duyurusu (3 sayfa)

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                     

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- Tüm Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

 

538_3594_1207_001.pdf