• Anasayfa
  • |
  • Hibe Desteği Verilecek Odamız Üyesi Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri

Hibe Desteği Verilecek Odamız Üyesi Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri

Sayın Üyemiz,

21.05.2021 tarih ve 31428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" gereğince, hibe desteği tek seferde ödenmek üzere ekonomik ve faaliyet konuları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek resmi internet sayfalarında (https://ticaret.gov.tr/haberler/esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-koronavirus-salgini-nedeniyle-veri) yayınlanmış, Odamız bünyesinde yapılan çalışma ile yayınlanan Faaliyet (NACE) kodları içinde üyelerimizi kapsayan denizcilik faaliyetlerini içeren kodlar belirlenmiş olup;

-5.000 Türk Lirası Hibe Desteği Verilecek Üyemiz Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. GRUP) için Tablo-1'de,

-3.000 Türk Lirası Hibe Desteği Verilecek Üyemiz Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri için ise (2. GRUP) Tablo-2'de belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

518_1442_sirk_ler_no_518_hibe_deste_i_verilecek_odam_z_yesi_ger_ek_ki_i_tacirlerin_ekonomik_faaliyetleri.pdf