Hidrojen Görev Gücü Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.05.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;          

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı arasında “Yeşil Enerji Alanında İş Birliği Niyet Beyanı”nın imzalandığı, bu beyan kapsamında yeşil hidrojen alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle karşılıklı bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesinin de hedeflendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu iş birliğiyle; yeşil hidrojenin üretimi, işlenmesi, depolanması, kullanımı ve taşınması ile ilgili hem araştırma ve geliştirme hem de ticari projelerin gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesinde anlaşmaya varılan konuların uygulanması için, iki ülke temsilcileri tarafından ortaklaşa yönetilecek olan “Hidrojen Görev Gücü’nün oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bu maksatla, Hidrojen Görev Gücü çalışmaları kapsamında ele alınmasını talep ettiğiniz öncelikli çalışma konuları hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 14 Haziran 2023 tarihine kadar esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

408_1461_1461_408.pdf