• Anasayfa
  • |
  • Hurda Gemilerin Yenilenmesi ve Makine Dönüşüm Desteği

Hurda Gemilerin Yenilenmesi ve Makine Dönüşüm Desteği

Sayın Üyemiz,

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2022 tarih ve 31870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 19.06.2022 tarih ve 2266/464 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün ekte sunulan 21.06.2022 tarih ve 445779 sayılı yazısında, Yönetmelik değişikliğiyle ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesini, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemenin amaçlandığı ifade edilerek, getirilen düzenleme ile

- Yük taşımacılığının yanı sıra yolcu ve araç taşıyan ticari gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırının 50 GT'ye düşürüldüğü,

- Teşvikten yararlanacak gemi sayısının yıllık 5'ten 10'a çıkarıldığı,

- Teşvik tutarının, yeni inşa edilecek geminin fosil yakıt kullanacak olması halinde %50 oranında artırılarak hurda bedelinin toplamda bir buçuk katına, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması halinde ise %150 oranında artırılarak toplamda iki buçuk katına çıkarılmış olduğu,

- Ayrıca, kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan ve ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 GT üzerindeki ticari gemi, deniz ve içsu araçlarının donatanlarına, dönüşüm maliyetinin %25'inin Bakanlıkları tarafından ödenmesinin hedeflendiği

belirtilmekte ve Yönetmeliğin Geçiş Hükümleri başlıklı 1'inci Geçici Maddesi uyarınca, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılı için başvurularını 18 Eylül 2022 tarihine kadar yapabilecekleri, ana sevk sistemini dönüştürecek gemilere yönelik ise herhangi bir başvuru dönemi kısıtlaması bulunmadığı açıklanarak, söz konusu düzenlemenin ilgililere ve sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

480_2294_hurda_gemilerin_yenilenmesi_ve_makine_d_n_m_deste_i_2294_480.pdf