• Anasayfa
  • |
  • İBB’nin Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkındaki Yazısı

İBB’nin Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkındaki Yazısı

Sayın Üyemiz,             

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.09.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

İstanbul ili deniz sınırları içerisinde, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi’ne istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı denetim ekiplerince deniz araçlarından kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat denetimlerin yapıldığı, deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen deniz araçlarına 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) ve (g) bendi hükümleri uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.09.2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Genelgesi kapsamında gemi acenteleri ve gemilerin yükümlülüklerine, yetki devri yapılan kurum/kuruluşların yükümlülüklerine ve atık transferinin belgelenmesi zorunluluğuna dikkat çekilmiş olup, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin (g) bendi uyarınca öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı denetim ekiplerince yapılacak denetim uygulamalarının DAU Genelgesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmekte, Mavi Kart Sistemi’ne (MKS) tabi olan deniz araçlarının ilgili Genelgeye uygun şekilde faaliyetlerini düzenlemesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1033_2497_2497_1033.pdf