ICS Gaz Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 24.09.2018 tarihli ve ICS(18)35 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

ICS tarafından üyelerden, "ICS Gaz Rehberi" adlı yayımına ait yeni sürümün tüm ilgili denizcilik şirketlerine önceden satışının teşvik edilmesi için, https://bit.ly/2O4kPvq linkinin iletilerek ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 

İlgi yazının Odamızca yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve aslı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (1 syf.)

557_3738_Ertu_32.pdf