• Anasayfa
  • |
  • ICS’in, 2020 Kükürt Üst Limitine Ait Ücretsiz Hazırlık Rehberi Hk.

ICS’in, 2020 Kükürt Üst Limitine Ait Ücretsiz Hazırlık Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 17.09.2018 tarihli ve PRESS18(19) sayılı yazısı ve Eki

İlgi yazı ile;

ICS'in ücretsiz olarak yayımladığı "2020 Kükürt Üst Limitine Hazırlık Rehberi" hakkındaki basın bildirisi İlgi yazı ekinde gönderilerek ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda ivedilikle bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 

İlgi yazı, Ek'indeki Basın Bildirisi'nin, Odamızca yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve aslı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Eki Basın Bildirisinin Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (3 syf.)

543_3648_1285_001.pdf