• Anasayfa
  • |
  • ICS’in MSC’nin 100’üncü Dönem Toplantısına Ait Önerisi Hk.

ICS’in MSC’nin 100’üncü Dönem Toplantısına Ait Önerisi Hk.

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 14.09.2018 tarihli ve MC(18)80 sayılı yazısı ve Eki

ICS Üyeleri, "IMO Sözleşmeleri'nde, yakıt kalitesi ve güvenliğinin mevcut hükümlerinin etkili uygulanmasına ilişkin, ICS'ın MSC 100'e önerisi" hakkındaki sirkülerini değerlendirilmesi için 25 Eylül 2018 tarihine kadar ICS'in sekreteryasına görüş bildirmeleri ve/veya destek vermeleri, ilgi yazı ile talep edilmektedir.  

İlgi yazı Sirkülerin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ile "Yakıt Kalitesi ve Güvenliği İçin Mevcut Hükümlerin Etkin Bir Şekilde Uygulanması" hakkında hazırlanan Bilgi Notu (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili varsa görüş ve önerilerinizin erkin.tugran@denizticaretodasi.org.tr adresine 24 Eylül 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar gönderilmesini, bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                            Saygılarımızla,

                                                                            Murat TUNCER

                                                                            Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı sirkülerinin Türkçe çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (7 syf.)

539_3595_1253_001.pdf