• Anasayfa
  • |
  • ICS’in Taslak Gündem Notları Hk.

ICS’in Taslak Gündem Notları Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 24.09.2018 tarihli ve ENV18(10) sayılı yazısı ve Eki

İlgi yazı ile;

ICS Üyelerinin, Çevre Alt Komitesi'nin bir sonraki toplantısına ilişkin taslak gündem notlarını incelemeleri ve 2 Ekim 2018 tarihine kadar ICS Sekreteryasına görüş bildirmeleri, İlgi yazı ile talep edilmektedir. 

İlgi yazının Odamızca yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ile "Çevre Alt Komitesi'nin bir sonraki toplantısına ilişkin taslak gündem notları" hakkında hazırlanan Bilgi Notu (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili varsa görüş ve önerilerinizin erkin.tugran@denizticaretodasi.org.tr adresine 1 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar gönderilmesini, bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (1 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (24 syf.)

548_3675_1349_001.pdf