• Anasayfa
  • |
  • İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti Hk.

İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü’nün 

        30.12.2016 tarih ve E.617518 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

L/2016-4 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, konteynere yüklenmek üzere TCDD Haydarpaşa Limanına gelen ihraç eşyasının, liman sahasında konteyner içerisine doldurulduğu takdirde dolum tarihine kadar ardiyeden muaf tutulacağı,

 

            Bu kapsamda, TCDD Haydarpaşa Limanının İhracat Sahasında yer alan kapalı ambarlara konulacak ihraç eşyası ile açık sahada konteynere yüklenmek üzere bekleyen ihraç eşyasından konteyner dolumunun yapıldığı tarihe kadar ardiye alınmayacağı, belirtilmektedir.

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                 Saygılarımızla

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                 İsmail ASASOĞLU

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa - Web sayfası)                                        Genel Sekreter V.

 

GEREĞİ                                                                                        BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                             - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                                                                                  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- TAİS                                                                                                                                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                                                             

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- WISTA Türkiye Derneği                                                                                  

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

- 29 ve 40 No’lu Meslek Grupları

870_4917_EK.pdf