• Anasayfa
  • |
  • İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLIMLER ILE DÖVIZ KAZANDIRICI HIZMET VE FAALIYETLERDE VERGI, RESIM VE HARÇ İSTISNASI HAKKINDA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2007/11) HK.

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLIMLER ILE DÖVIZ KAZANDIRICI HIZMET VE FAALIYETLERDE VERGI, RESIM VE HARÇ İSTISNASI HAKKINDA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2007/11) HK.

“İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/11)” 17.11.2007 tarih ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği ile, 14/1/2000 tarihli ve 23933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 18 (onsekiz) aydır. Ancak, gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 (yirmidört) aydır. Ayrıca; ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50'sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 (altı) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50'sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odası'ndan alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 (altı) ay uzatılır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GESAD -Meclis Başkan ve Vekilleri -İMEAK DTO Şubeleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları