• Anasayfa
  • |
  • İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi Projesi Sunumu Hk.

İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi Projesi Sunumu Hk.

Sayın Üyemiz,       

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sera gazı kuralları ve Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) önümüzdeki süreçte deniz ticaretini kökten etkileyeceği gerçeğinden hareketle, filomuzdaki gemilerle ilgili  dönüşüm sürecinde uygulanmaya konulmasının gerekli olacağı tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak Türk Sahipli Deniz Ticaret Filosunun hazırlık durumu ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Odamız bünyesinde “Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi” projesi gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu proje kapsamında, Türk sahipli gemi filomuzun gemi tipleri ve yakıt kullanımlarına göre Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI), Karbon Yoğunluğu Göstergesi (Carbon Intensity Indicator-CII), Akdeniz Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (Akdeniz SECA), AB Emisyon Ticaret Sistemi (Emissions Trading System-ETS) kural ve uygulamalarına uyum oranı ve uyum maliyetleri, söz konusu gerekliliklere uyum sağlanabilmesi için alınması gereken önlemler ve küresel ölçekte getirilmesi öngörülen IMO Piyasa Bazlı Önlemler (Market Based Measures-MBMs) dahilindeki uygulamalar konularında elde edilen sonuçlar ortaya konulacaktır.

Bu çerçevede, tamamlanan bahse konu projenin sonuçları hakkında sektörümüzün bilgilendirilmesi maksadıyla, projeyi hazırlayan Odamız Danışmanı Prof.Dr.Sayın Mustafa İNSEL tarafından “Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi Projesi Sonuç Raporu Sunumu” webinar formatında 1 Mart 2022 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında uzaktan toplantı sistemi (Zoom) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Küresel ve bölgesel düzeyde ülkemiz ve sektörümüz açısından meydana gelecek değişime yönelik sonuçların yer aldığı proje raporunun sunulacağı webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimiz, Odamız Web sayfasında yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesinde bulunan online katılım formunu doldurarak konferans günü ve saatinde, https://bit.ly/3hiWcrX (Meeting ID: 940 4363 9414 -  Passcode: 371102) linki üzerinden giriş yapabilecektir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

143_1288_1288_143.pdf