İklim Web Sitesi Hk.

Sayın Üyemiz,     

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 15.09.2022 tarihli, ekte sunulan yazıda;

İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldiği, sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına neden olacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projelerin yapıldığı, bunun sonucunda raporlar, eylem planları ve yol haritalarının hazırlandığı, bunlara paralel olarak etkinlikler, webinarlar, toplantılar ve eğitimlerin düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanmasının bütünlük oluşturarak bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracağı ve konuyla ilgili birikimin arşivlenmesine olanak yaratacağı ifade edilmektedir.  

Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim krizi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik proje, çalışma ve dokümanların yer aldığı web sitesi TOBB bünyesinde kurularak erişime açılmış olup, https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşım sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

675_2851_2851_675.pdf