• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 88 Hk.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 88 Hk.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, Ek'te sunulan 83362133-050.01.04 sayılı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:88' de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11.09.2020 Cuma günü saat 11.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtilerek;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgesi ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği, ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gerekçesiyle aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği,

İçişleri Bakanlığı'nın 11.09.2020 tarih ve 14811 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

  1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar(otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodunun talep edileceği ve HES kodu olmadan bilet satışının yapılmayacağı,

 

  1.  Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edileceği, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilecekleri,

 

  1. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde;

    Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacağı,

 

  1. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetleneceği,

 

  1. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezasının uygulanacağı, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edileceği,

 

  1. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 11.09.2020 tarihli ve 87 No.lu kararı çerçevesinde Valililerince belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı,

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

 

1016_2450_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_88_hk.pdf