• Anasayfa
  • |
  • IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nin 100’üncü Oturumuna Ortak Öneri Hk.

IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nin 100’üncü Oturumuna Ortak Öneri Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 03.10.2018 tarihli ve MC(18)88 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

ICS'in "IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nin Yüzüncü Oturumuna Ortak Öneri" başlıklı yazısında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar IMO'nun yakıt kalitesi ve güvenliği konusundaki önerilerini değerlendirmeye davet edilmektedir. 

Konu ile ilgili varsa görüş ve önerilerinizin erkin.tugran@denizticaretodasi.org.tr adresine 15 Kasım 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar gönderilmesini, bilgilerinize arz ve rica ederiz.

İlgi yazının Odamızca yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve aslı (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (7 syf.)

565_3785_1513_001.pdf