• Anasayfa
  • |
  • ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesinin 3'e Yükseltilmesi.

ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesinin 3'e Yükseltilmesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 09.10.2023 tarihli ve 1454725 sayılı yazıda, denizyoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik oluşturulan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasına yönelik Bakanlığımızca "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği" doğrultusundaki yükümlülüklerin yerine getirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu Yönetmelik kapsamında ISPS Kod'a tabi limanlarımızın ve Türk bayraklı gemilerimizin uygulamakta olduğu Güvenlik Seviyeleri'ne ilişkin bilgilerin Bakanlığımızın web sayfasında (https://denizcilik.uab.gov.tr/ISPS_ana_sayfa) güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtilerek; İsrail ve Filistin'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar ve güncel gelişmeler dikkate alınarak, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereği Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmış olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

686_2421_2421_eimza.pdf