• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL DENIZ LIMANLARI GIRIŞ KARTI YÖNERGESI

İSTANBUL DENIZ LIMANLARI GIRIŞ KARTI YÖNERGESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Valilik Makamının 07.12.1999 tarihli onayı ile yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartı Yönergesi” nin yürürlükten kaldırıldığı, “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi” adıyla yeniden tanzim edilerek, Valilik Makamının 13.10.2005 tarihli Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Valilik Makamının 13.10.2005 tarihli Olur’u ile yürürlüğe giren “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi” nin bir örneği, ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi (16 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - MARLİM - Meclis Başkan ve Vekilleri - GİSBİR - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları