• Anasayfa
  • |
  • İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ve ekte sunulan 04.12.2024 tarih ve 13089 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı'nın 01.12.2023 tarihli ve 91521553 sayılı yazısına atıfla, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından 01/12/2023 tarihi itibarıyla ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet verilmeye başlandığı ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir. 

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

812_2792_2792_eimza.pdf