• Anasayfa
  • |
  • ISWG-GHG 11 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu

ISWG-GHG 11 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 22.03.2022 tarihli yazı ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu 11’inci Oturumu hakkındaki özet rapor Odamıza iletilmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 11’inci Oturumu’nun (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships-ISWG GHG 11) 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında Norveç’in oturum başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu çalışma grubu toplantısına ait özet raporun, ICS Sekretaryası tarafından toplantı içeriği dahilinde hazırlandığı bildirilmektedir. Toplantıda gündeme gelen önemli konular hakkındaki özet rapor ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

286_1682_1682_286.pdf