• Anasayfa
  • |
  • İthalat Kontrol Sistemi Sürüm 3 Operasyonel Tarihine İlişkin Güncelleme

İthalat Kontrol Sistemi Sürüm 3 Operasyonel Tarihine İlişkin Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 17.01.2024 tarihli ve 00092808617 sayılı ekte sunulan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından devreye alınan İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2 – Import Control System) isimli elektronik gümrük sisteminin, AB varışlı veya AB aktarmalı havayolu genel kargo, hızlı kargo ve posta sevkiyatlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu kılınacağı ikinci fazının, 1 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinin bildirildiği, Avrupa Komisyonu tarafından konuya ilişkin düzenlenen webinara Dernekleri tarafından katılım sağlanmasının talep edildiği, sistemin denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığına ilişkin üçüncü sürümünün 1 Mart 2024 tarihinde devreye alınmasının planlandığının iletildiği bildirilmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bilgilendirmede, anılan sürümün operasyonel tarihinde bir güncelleme yapıldığı bilgisi iletilmiş olup; bahse konu üçüncü sürümün uygulamaya geçirilmesine ilişkin güncel tarihin 3 Haziran 2024 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Buna göre, Sürüm 3’ün kademeli olarak uygulanması öngörülmekte olduğu; deniz yolu taşıma şirketlerinin 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, ayrıca bu şirketlerin ara dosyalama işlemlerinin (house level filing) 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerinin ise söz konusu sürümü 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya başlamasının planlandığı ifade edilmektedir.

Hâlihazırda, söz konusu sürüme ilişkin kendi kendine uygunluk testi ortamına test bağlantısına (self-conformance testing) 1 Temmuz 2023 tarihinde, kendi kendine uygunluk testine (mandatory self-conformance testing) ise 11 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla devreye alınacak olan Sürüm 3'e ilişkin bir örneğine ekte yer verilen broşür hazırlanmış olduğu; bahse konu broşürde, anılan sistemden denizler ve iç sular, kara yolları ve demir yollarında faaliyet gösteren nakliye şirketlerinin de etkileneceği, sisteme yönelik teknik hazırlıkların ne olduğu ve sistem kapsamı önemli tarihlere ilişkin bilgiler verildiği belirtilmektedir.

Türk deniz ve karayolu taşımacılığımızın sürece uyumu ve karşılaşılabilecek muhtemel belirsizliklerden korunması amacıyla, Sürüm 3 kapsamında Avrupa Komisyonu'na ülkemiz sektör temsilcilerine yönelik bir webinar gerçekleştirilmesi talebi iletilmiş olup, bahse konu webinar tarihinin kesinleşmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak anılan uygulamadan etkilenmesi muhtemel paydaşların bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

52_164_ithalat_kontrol_sistemi_s_r_m_3_operasyonel_tarihine_ili_kin_g_ncelleme.pdf