• Anasayfa
  • |
  • İVEDİ- T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Cezayir, Moritanya ve Senegal'e Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları, 27 Şubat-2 Mart 2018

İVEDİ- T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Cezayir, Moritanya ve Senegal'e Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları, 27 Şubat-2 Mart 2018

            İlgi    :  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun 19.02.2018 tarihli ve AFR/ 2018-0239 sayılı yazısı.

                         İlgi yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 27 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Cezayir, Moritanya ve Senegal'e resmi ziyaretleri kapsamında; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Türk işadamları heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları düzenleneceği, 27 Şubat 2018, Salı günü İstanbul'dan çıkışlı programda; 27 Şubat 2018, Salı  günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, 1 Mart 2018, Perşembe günü Senegal'in başkenti Dakar'da İş Forumları düzenleneceği bildirilmektedir.

Afrika'nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir'in, söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır'ın ardından) en büyük 4'üncü ekonomisi konumunda ,  22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın ardından) 4'üncü büyük ekonomiye sahip olduğu, Ülkenin ihracat gelirlerinin % 97'sini ve GSMH'sinin % 45'ini ve bütçe gelirlerinin 2/3'ünü oluşturan hidrokarbon ürünlerinin fiyatlarındaki artışa paralel olarak ekonomik ve sosyal yaşamda görülen iyileşmelerin gelir dağılımını dolayısıyla tüketici profilini olumlu yönde etkileyeceği ve önümüzdeki on yıllık dönemde farklı bir tüketici grubunun oluşacağı tahmin edildiği ifade edilmektedir.

Coğrafi konum bakımından Batı Afrika'ya giriş kapısı olan Senegal 15.4 milyonluk nüfusa, 12,1 milyar ABD Dolarlık GSYİH'ye ve %6,7'lik büyüme oranına sahip ; 300 milyondan fazla tüketici pazarına erişim imkanı sağladığı, Birleşmiş Milletler (BM) 2015 yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2014 yılı itibari ile Senegal'e Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişi 2014 yılına kıyasla %10 artışla 338 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiği, DYY stoğu, 2000 yılına kıyasla 8,1 kat artarak 2015 yılında 2,7 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığı belirtilmektedir.

Moritanya'da tarım sektörünün, istihdamın yaklaşık %48'ini karşıladığı, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %20'si de tarım sektöründen elde edildiği, yer altı kaynakları bakımından önemli zenginliklere sahip  Moritanya'da 250 milyon tonluk  demir madeni bulunduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte Moritanya'da petrol yatakları da keşfedilmeye başlandığı, bugün için 300 bin varil civarında olan petrol üretiminin artırılması için çalışmalar yapıldığı, ülkenin doğal gaz rezervlerinin ise 30 milyar metre küp civarında olduğunun tahmin edildiği, ülkede son yıllarda  yatırım harcamalarının GSYİH'daki payı %25'in üzerinde gerçekleştiği, enflasyon oranının tek haneli rakamlarda seyrettiği, 2016 yılında  %1,3 oranında gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Anılan ülkelere seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizeye tabi olmaları nedeniyle, ziyarete katılacak iş insanlarının vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportlarında bulunmasının önem arz ettiği, vize alımı için gerekli prosedürlerin EK-2 (Taslak Program ve Katılım Koşulları)'de belirtildiği, son olarak anılan ülkeler için sarıhumma aşısı yaptırmış olmanın ve aşı kartlarının taşınmasının zaruri olduğu belirtilmektedir. Sarıhumma aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Taslak programı EK-2'de belirtilen ziyarete katılmak isteyen Üyelerimizin, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/593/10435 bağlantısında yer alan katılım formunu 23 Şubat 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurarak, dekontu DEİK'e (Alperen Ay'a, E-posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 5061/70/26) iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca konu ile ilgili detaylı bilgi  için DEİK (İletişim: Alperen Ay, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı E-posta: africa@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50 61/70/26) ile irtibata geçilebilmektedir.

                       Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.      

 

                                                                                                                  Saygılarımızla,                                                                                    

                                                                                        

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                  Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: İlgi Yazı (4 sayfa)

EK-2: Taslak Program ve Katılım Koşulları (2 sayfa)

EK-3: Cezayir Ülke Bülteni (22 sayfa)

EK-4: Moritanya Ülke Bülteni (14 sayfa)

EK-5: Senegal Ülke Bülteni (20 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                         Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                             -Sn. Sefer KALKAVAN  TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-Türk Armatörler Birliği                                                               -Meclis Başkanlık Divanı

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                      -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                 -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası         

-GİSBİR         

-GESAD         

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği       

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.        

-KOSTBİR     

-Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

-YAGESAD   

-UND 

-Gemi Yakıt İkmalciler Derneği         

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-Gemi Brokerleri Derneği      

-Gemi Tedarikçileri Derneği  

-UTİKAD       

-ZEYPORT     

-GEMTAC      

-SULİM          

-KOSDER      

-ROFED         

-KOGAD        

-İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği     

-SÜR-KOOP            

-WISTA Türkiye Derneği       

-Gemi Sahibi Firmalar

102_701_EKLER.rar