• Anasayfa
  • |
  • İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Karaköy-Zeytineli Etabının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi

İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Karaköy-Zeytineli Etabının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi

Sayın Üyemiz,

"İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan 38. Grup (Karaköy[1]Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5363)" 06.02.2022 tarih ve 31801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

282_1668_izmir_ili_e_me_ve_urla_il_eleri_s_n_rlar_i_erisinde_bulunan_karak_y_zeytineli_etab_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_olarak_tes.pdf