KABOTAJ HATTI TARIFESI HK.

Odamıza, Mersin Deniz Ticaret Odasına, TCDD Genel Müdürlüğü’ne, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan İlgi yazı ile; 1. Kabotaj taşımacılığını geliştirmek amacıyla 2003 yılından itibaren birtakım uygulamalar yapıldığı ve tedbirler alındığı, bu çerçevede, Liman Hizmet Tarifelerinde 2003 yılında yapılan düzenlemede Kabotaj Hattı Tarifesi’nin en düşük tarife olarak yeniden düzenlendiği, Uygulamada, Kabotaj Hattı Tarifesi’nin hangi gemilere uygulanacağı hususunda tereddütler yaşandığı belirtilerek, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan konunun netleştirilmesinin istendiği, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılan değerlendirmelerde, Kabotaj Hattı Tarifesinin; - Denize Elverişlilik Belgesi gereği sadece limanlarımız arasında sefer yapan gemilere, - Denize Elverişlilik Belgesi kapsamında, Uluslararası Sefer yapabilen gemilerden, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği çerçevesinde iç hatlara tahsis olunan (Küçük Kabotaja geçen) gemilere, - Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerden kabotaj yükü de taşıyanlara yani üzerinde millileşmemiş yükle birlikte kabotaj yükü de bulunan gemilere uygulanması gerektiğinin bildirildiği, 2. Ancak, Liman hizmeti veren kamu ve özel kuruluşların Denizcilik Müsteşarlığı’na yaptığı müracaatlarda, uluslararası sefer yapan bir geminin millileşmemiş yükle birlikte kabotaj yükü aldığında Kabotaj Hattı Tarifesinden yararlandırılmasının suistimallere açık olduğu ve uygulamalarda sıkıntılar oluşturacağının bildirildiği, bu hususların sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirmek üzere 28.04.2009 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda konunun değerlendirildiği, uluslararası sefer yapan bir geminin millileşmemiş yükle birlikte, kabotaj yükü de taşıması halinde Kabotaj Hattı Tarifesinden işlem görmesinin uygulamada bir takım sıkıntılar oluşturacağı görüşünün ağırlık kazandığı, Bu itibarla Liman Hizmet Tarifelerindeki Kabotaj Hattı Tarifesinin; - Denize Elverişlilik Belgesinde “Müsaade Edilen Sefer Bölgesi” kısmında “Liman Seferi” veya “Kabotaj Seferi” yapacağına ilişkin kayıt bulunan gemilere, - Denize Elverişlilik Belgesinde Uluslararası Sefer yapabileceğine ilişkin kayıt bulunan Türk Bayraklı gemilerden Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği kapsamında iç hatlara tahsis olunan (küçük kabotaja geçen) gemilere bu statülerini devam ettirdiği müddetçe uygulanması gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkanlık Divanı - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği