• Anasayfa
  • |
  • Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

           "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.09.2018 tarih ve 30546 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Bahse konu Yönetmelik Değişikliği ( Ek-1) ile Yönetmelik Değişikliğinin mevcut Yönetmelik üzerine işlenmiş hali (İlaveler KIRMIZI, çıkarılan hususlar ÜSTÜ ÇİZİLİ  olarak gösterilmektedir.) (Ek-2) Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.

          Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                                                               Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                                                Murat TUNCER

                                                                                                                                                                Genel Sekreter

 

           EKLER:

            Ek-1:25.09.2018 Tarih ve 30546 (Asıl) Sayılı RG'de Yayımlanan

                     Yönetmelik Değişikliği (3 Sayfa)

            Ek-2: Mevcut Yönetmeliğe Değişiklik ve İlave Maddelerin

                     İşlenmiş Hali (23 Sayfa)

 

            DAĞITIM:

            Gereği:                                                             Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri             - Şube Yk Bşk.'ları
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No'lu      - Meclis Üyeleri
    Meslek Grubu Üyeleri
  • Tüm Marina İşletmeleri

547_3661_kamu_tas_turizm_yat_deg.pdf