• Anasayfa
  • |
  • Karadeniz Hızlandırma Programı

Karadeniz Hızlandırma Programı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 15.08.2023 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu'ndan Birliklerine iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ve detaylara Ek’te yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, anılan programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ'ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabileceklerinin belirtildiği ve programın aşağıdaki tematik alanlar için geçerli olduğu ifade edilmektedir.

-Okyanus gözlem ve izleme

-Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları

-Turizm ve rekreasyon faaliyetleri

-Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler

-Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji

-Doğa temelli çözümler ve hizmetler

569_2020_karadeniz_h_zland_rma_program_hk.pdf