• Anasayfa
  • |
  • Karbon Yoğunluğuna Yönelik Önlemlerin Uygulamaya Girmesi Hk.

Karbon Yoğunluğuna Yönelik Önlemlerin Uygulamaya Girmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization–IMO) Sera Gazı Başlangıç Stratejisi çerçevesinde belirlenmektedir.

Ayrıca, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (International Convention for the Prevention of Pollution by Ships-MARPOL) Ek-VI’da yapılan değişiklikler ile karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirleri uygulamaya koyan düzenlemeler 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, IMO’nun resmi web sitesinde (https://bit.ly/3EgYWSJ) yer alan Karbon Yoğunluğu Göstergesi (Carbon Intensity Indicator-CII) ve Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) uygulamalarına yönelik detaylı bilgiler ve sıkça sorulan soruları içeren yazı Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.            

826_3605_3605_826.pdf