• Anasayfa
  • |
  • Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)

"Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)" 25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince karar verilmiş olup, Karar ve Ek'i Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

688_1835_ka_kekova_zel_evre_koruma_b_lgesinin_s_n_rlar_n_n_de_i_tirilmesi_hakk.pdf