• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü'nün 27.12.2019 tarih ve E.67009 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan; Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer alan 3.1.2 maddesinin güncellendiği, konu maddede yapılan değişiklik tablosunun ilgi yazı Ek'inde yer aldığı ve ayrıca Web sitelerinde yayınlandığı belirtilmektedir.

İlgi yazı örneği ve Tarife Değişiklik Metni Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                 

İsmet SALİHOĞLU            

Genel Sekreter                

918_7121_k_y_emntardeg.pdf