• Anasayfa
  • |
  • Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Hk.

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” 04 Aralık 2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik ile çevrenin korunması, yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esaslar düzenlenmekte olup, Yönetmelik ile faaliyetleri kapsanan tesisler Ek-1’deki listede belirtilmektedir.

Ayrıca, Yönetmeliğin bahse konu Ek-1 Faaliyetler Listesinde, 7(b) faaliyeti kapsamında, yıllık 1000 ton ve üzeri balık veya kabuklu deniz ürünleri üretim kapasitesi eşiğinde olan “Yoğun su ürünleri yetiştiriciliği” tesisleri ile 9(e) faaliyeti kapsamında, 100 metre ve üzeri uzunluktaki gemi kapasite eşiğinde olan “Gemi yapımı, boyanması veya boyasının çıkartılmasına yönelik tesisler”inin, Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Sistemi’ne kayıt olmak, bilgileri güncel tutmak ve yıllık raporları eksiksiz olarak belirlenen zaman diliminde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1258_3193_3193_1258.pdf