• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Taslağı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 09.03.2022 tarih ve 209306 sayılı yazıda özetle ; Genel Müdürlüklerince hazırlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Taslağı" na ilişkin görüşlerimizin ekte sunulan forma işlenerek en geç 11.04.2022 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenmektedir.

 "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Taslağı" ekte yer almakta olup, Taslağa ilişkin görüşlerinizin ekte sunulan forma işlenerek en geç 23 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

 

 

202_1459_k_y_tesisi_i_letme_izni_ve_k_y_tesisi_i_letmecileri_hakk_nda_y_netmelik_tasla_1_.pdf