• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk.

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 02.06.2022 tarih ve 400926 sayılı yazıda özetle ;

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te liman, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, boru hattı, şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer tesislerin, imar planlarına uygunluğu, altyapı durumu, tesisin fiziki yapısı gibi hususların incelenerek işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmekte olduğu,

İşletme izni taleplerine konu kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında, tesisin uygulama projelerinin esas alındığı, ancak hâlihazırda faaliyet gösteren birçok kıyı tesisinin onaylı projesinin bulunmadığı, uygulama projesi olan ancak uygulama projelerinde belirlenen gemi tonajlarının, deniz taşımacılığının gelişmesi ve deniz ulaşımında meydana gelen teknik gelişmelere bağlı olarak taşıma maliyetlerini düşürmeye yönelik gemi boyutlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması nedeniyle yetersiz kaldığının da bilindiği,

Projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında ekte sunulan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esasların uygulanması hususunun Bakanlık Makamının 01.06.2022 tarihli ve 400548 sayılı Olur'u ile uygun bulunduğu ve Bakan Olur'unun Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün web sitesi (tkygm.uab.gov.tr) duyurular bölümünde yayınlandığı ve sektöre duyurulmasının istendiği belirtilmektedir

01.06.2022 tarih ve 400548 sayılı Bakan Olur'lu "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar"  ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

429_2175_k_y_tesislerine_i_letme_izni_verilmesi_kapsam_nda_mevcut_k_y_tesislerinin_proje_revizyonlar_ile_vaziyet_plan_onaylar_hk.pdf