• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümleri, 20/3/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Liman Tesisi Güvenlik Sertifikasına sahip olan ve Yeşil Liman Sertifikası almak isteyen kıyı tesislerini kapsamaktadır.

Yönetmelik kapsamında sertifika almak isteyen kıyı tesislerinin Yönetmelik Ek-4’te yer alan yeşil liman genel kriterlerini yerine getirerek Ek-1’de yer alan belgelerle birlikte İdareye başvurması gerekmektedir.

İdare tarafından yapılan yeşil liman denetim sonucunda sonucun uygun bulunması üzerine İdare tarafından sertifika ücretsiz olarak düzenlenmektedir.

Sertifika, düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerlidir. Kıyı tesisleri sertifikalarının geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce 5 inci madde kapsamında yenileme başvurusu yapması gerekir. Başvurunun İdare tarafından uygun bulunması halinde yeni sertifika, mevcut sertifikanın geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren üç yıl geçerli olacak şekilde düzenlenecektir.

Yönetmelikte Mevcut sertifikalar başlıklı “GEÇİCİ MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifikaya sahip olan kıyı tesislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekir. Bu süre içerisinde sertifikaları askıya alınmaz ancak yenileme yapmadıkları sürece 9 uncu madde kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Bu süre içerisinde sertifikalarını yenilemeyen kıyı tesislerinin sertifikaları iptal edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

778_2703_k_y_tesislerine_ye_il_liman_sertifikas_d_zenlenmesi_hakk_nda_y_netmelik.pdf