• Anasayfa
  • |
  • Koronovirüs Salgın Tedbirleri

Koronovirüs Salgın Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı tarafından 18.10.2020 tarihinde yayınlanan ve resmi internet sitesinden (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-salgini-konulu-ek-genelge-gonderildi) duyurusu yapılan, Ek'te sunulan Genelgede özetle;

            Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanmasının sağlanacağı, salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”, “denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durumun analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerinin değerlendirileceği,

            19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimlerin yapılacağı ve 7 gün boyunca yapılacak denetimlerin;

            19 Ekim Pazartesi; Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları,

            20 Ekim Salı; Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerleri,

            21 Ekim Çarşamba; Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servislerini,

            22 Ekim Perşembe; Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişileri,

            23 Ekim Cuma; AVM’ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesislerini,

            24 Ekim Cumartesi; Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanları (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.),

            25 Ekim Pazar; Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parkları,

            kapsayacak şekilde gerçekleştirileceği,

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılması gerektiği,

            Son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığının tespit edildiği, bunun üzerine Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı,

            Genelgede ayrıca,  başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediğinin belirtildiği,  bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların  bir an evvel yerine getirilmesinin istendiği, Genelge’de bu konunun İçişleri Bakanlığı’nın denetim elemanlarınca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edileceği,

            Vali ve Kaymakamlarca söz konusu kararlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususları belirtilmektedir.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

1162_2793_koronavir_s_salg_n_tedbirleri.pdf