• Anasayfa
  • |
  • Kritik Hammaddeler Tüzüğü ve SKDM Geçiş Dönemi Hk.

Kritik Hammaddeler Tüzüğü ve SKDM Geçiş Dönemi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 17.01.2024 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Kritik Hammaddeler Yasa taslağında, anılan hammaddelerin Avrupa Birliği’nin (AB) yıllık tüketiminin en az %10’una karşılık gelen kısmının AB’de üretilmesi, en az %40’ının AB’de işlenmesi ve en az %25’inin ise geri dönüşümden elde edilmesi, her bir stratejik hammaddenin tüketiminin %65’inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden tedarik edilmemesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ise, 1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan geçiş dönemi boyunca ithal ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehber yayınlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB’a iletilen bahse konu yazılar Ek’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

59_254_254_59.pdf