• Anasayfa
  • |
  • Kükürt İçeriği Yüksek Gemi Akaryakıtlarının Bertarafı

Kükürt İçeriği Yüksek Gemi Akaryakıtlarının Bertarafı

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2020 tarihli ve 160.99-E.8208 sayılı yazısı, 

  Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde bulunan yüksek kükürtlü yakıtların gemilerden tahliye edilmesi ve bertarafı konusundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgi yazı Ek'te sunulmuştur.  

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.                                                                                                                                                                                                                           

Saygılarımla,                               

İsmet SALİHOĞLU                         

Genel Sekreter                             

122_370_k_k_rt_i_eri_i_y_ksek_gemi_akaryak_tlar_n_n_bertaraf_.pdf