KUMANYA LISTESI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünün 22 Temmuz 2002 tarih ve 2536-43930 sayılı yazısı İlgi yazı ile kumanya listesi ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün ekte sunulan 17.05.2002 tarihli, 2002-12 sayılı genelgelerine göre işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter