• Anasayfa
  • |
  • Liman Tesislerinde Gemiden Gemiye Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hk.

Liman Tesislerinde Gemiden Gemiye Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 05.06.2023 tarih 1188355 sayılı yazıda ; 

Gümrük gözetimi ve denetiminde olan işletmelere ait iskelelerde ve/veya rıhtımlarda, iskeleye/rıhtıma yanaşmış büyük hacimli tankerler ile taşınan benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazı türü serbest dolaşımda olmayan transit sıvı dökme eşyanın, küçük hacimli tankerlere transit edilmesi (STS) hususunda düzenleme yapılmasına yönelik gelen talepler doğrultusunda Ticaret Bakanlığının 03.02.2023 tarihli ve 82526470 sayılı yazısı ile Denizcilik Genel Müdürlüğünden ilgili mevzuat açısından görüş bildirmesini istediği belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığının talebine istinaden Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından uygun kıyı tesisi işletme iznine sahip olan liman tesislerinde, iskeleye/rıhtıma yanaşmış büyük hacimli tankerler ile taşınan yukarıda belirtilen transit sıvı dökme eşyanın, küçük hacimli tankerlere transfer edilmesi için yapılacak olan STS yük transferi operasyonlarına yönelik olarak, deniz emniyeti ve güvenliği bakımından ilgili operasyonel emniyet şartları içeren "Liman Tesislerinde Gemiden Gemiye Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları"nın hazırlandığı ifade edilerek  söz konusu doküman hakkında Odamız görüşü istenmektedir. 

Bu çerçevede, Denizcilik Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere bir örneği ekte sunulan "Liman Tesislerinde Gemiden Gemiye Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları"na ilişkin görüşlerinizin en geç 19.06.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

426_1557_liman_tesislerinde_gemiden_gemiye_y_k_transferine_sts_y_nelik_emniyet_artlar_hk.pdf