• Anasayfa
  • |
  • Limanlarda EBYS Kullanımı

Limanlarda EBYS Kullanımı

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Derince Gümrük Müdürlüğü'nün 26.11.2019 tarih ve E- 00049819642 sayılı yazısı

lgi yazı ile; Derince Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren limanlarda, gümrük muhafaza memurlarınca işlemleri gerçekleştirilen ve acenteler yada temsilcileri tarafından limanlara veya gemilere muhtelif sebeplerle (arıza bakım, onarım vb.) geçici giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin dilekçe verilmesi için, mükelleflerce Derince Gümrük Müdürlüğü hizmet binasına gelinmesi, evrak üzerine havale alınması ve evrak kayıt işlemleri için beklenmesi gibi durumların, iş yükü ve zaman kaybına neden olduğunun gözlemlendiği,

Gümrük hizmetlerinin etkin, verimli ve süratle yerine getirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi ve yerinde ikmali dikkate alınarak, Derince Gümrük Müdürlüğü denetiminde ki Evyapport, DP World ve Safiport limanlarında, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) altyapısı oluşturularak, gerekli tarayıcı temini ve memur görevlendirmelerinin tamamlandığı yapılan denetimlerde ise olumlu sonuçlar ve geri bildirimler alındığı,

Bu çerçevede, Derince Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren diğer limanlardaki işlemler için, yeni uygulamadan faydalanılabilecek liman bilgilerinin, 

1) Diler ve İgsaş Limanlarındaki İşlemler için Evyapport,

2) Rota ve Gübretaş Limanlarındaki İşlemler için DP World,

3) Koruma Klor Limanındaki işlemler için Safiport,

Şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                   

0_0_limanlarda_ebys_kullan_m_.pdf