• Anasayfa
  • |
  • LLOYD'S LIST GAZETESINDE YAYINLANAN 2 YAZI

LLOYD'S LIST GAZETESINDE YAYINLANAN 2 YAZI

Sayın Üyemiz; 14.05.2002 tarihli Lloyd's List gazetesinde yayınlanan; a) Brian REYES tarafından yazılan "IMO, ISM Koduyla İlgili Olarak Bayrak Devletlerine Karşı Sertleşilmesini Israrla İstedi" başlıklı yazının, ve b) David OSLER tarafından yazılan "Liman Devleti Kontrolleri Hazırlıklardaki Eksiklikleri Ortaya Çıkarıyor" başlıklı yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirileri ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER EK-1: "IMO, ISM Koduyla İlgili Olarak Bayrak Devletlerine           Karşı Sertleşilmesini Israrla İstedi" başlıklı yazının Türkçe çevirisi, EK-2: "Liman Devleti Kontrolleri, Hazırlıklardaki Eksiklikleri Ortaya Çıkarıyor" başlıklı yazının Türkçe çevirisi EK - 1 ( Serbest Çeviridir ) IMO, ISM KODUYLA İLGİLİ OLARAK BAYRAK DEVLETLERİNE KARŞI SERTLEŞİLMESİNİ ISRARLA İSTEDİ. Yazan : BRIAN REYES “ISM Kodu ve bunun gerçekten işletilmesi” konulu bir Londra Konferansında dün belirtildiğine göre; IMO, güvenlik kontrollerini “yetkisi havale edilmez” yapmak suretiyle ISM'nin uygulanması ve buna uyulmasını izlemekten bayrak devletlerinin aktif şekilde sorumlu olmalarını temin etmelidir. IMO'nun daha güçlü bir şekilde bu işe karışması için yapılan çağrı, bazı bayrak devletlerinin ISM koduna kağıt üstünde bir uygulama gibi davranmaları ve doğrudan ilgili olmalarını sağlayacak gerekli kaynaklara yatırım yapmayı reddetmelerine dair duyulan endişe arasında gerçekleşmiştir. Birçok idareler kendi adlarına yürütülen ISM ile ilgili çalışmayı tamamen dikkatle incelerler ve izlerlerken, dün birçok delegeler arasında diğer idarelerin bu kadar özenli olmadıkları duygusu vardı. Güvenli yönetim (Safety management) başarısızlıklarını izlemek için liman devleti kontrol denetlemelerinin bir nihai güvenlik ağı sağlamalarının yanı sıra, genel kanı ciddi sorunların çok daha önceden izlenmesi gerektiği şeklindeydi. Avrupa Komisyonu adına konuyu kapsamak için az süre tanınmak suretiyle işe karışmak zorunda kalan, İngiltere Denizcilik ve Sahil Koruma Acentesinde kıdemli bir yetkili olan Mr. Richard Rees dün kişisel olarak konuşmaktaydı. Yoğun katılımın olduğu Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsündeki konferansta Mr.Rees şunları söylemiştir "ISM için dürüstçe armatörün ve (bayrak devleti) idaresinin kapısında sorumluluğu yerleştirelim." "IMO, ISM'yi yetkisi başkasına devredilemez ( non - delegatable ) yapmalıdır. Bu öneri karışık bir yanıt almış olup, birçok delegeler böyle bir önerinin realist olmadığı şeklinde kişisel olarak yorumda bulunmuşlardır. Numast Genel Sekreteri Mr.Brian Orsel "ISM Kodunun uygulanması bayrak devletinin sorumluluğunda olmakla beraber, birçok bayrak devletinin bu kodun işlemesini etkin şekilde sağlayamadıklarını pekalâ biliyorum " demiştir. Gemi sahibinden yük sahibine kadar bu zincirle ilgisi olan herkesin eninde sonunda gemi için sorumluluk taşıması gerektiğini sözlerine eklemiştir.   İşi klas kuruluşlarına havale etmekten mutlu olan bayrak devletlerinin temsilcileri, çalışma yakından izlendiği sürece, bunu savunmuşlardır.   Malta Denizcilik İdaresinin baş sörveyörü Mr. Joseph Zerafa " Bir bayrak devletinin klasa havale etmesi, sorumluluğu havale etmemiz anlamına gelmez. ISM kesinlikle bir bayrak devleti sorumluluğudur" demiştir. Bayrak devletleri için bir gönüllü kontrol planı yaratmak üzere halen IMO'da bulunan bir öneri; ISM meseleleri hakkında klas ve bayrak devletleri arasındaki ilişkiyi dışarıdaki tarafların izlemelerini mümkün kılabilirdi. Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan Mr.David Stratton ele alınacak önemli bir meselenin kontrol standartlarının tüm dünyada uyumlu olduklarını tem