• Anasayfa
  • |
  • Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanının Deniz Hudut Kapısı İlan Edilmesine İlişkin Kararlar

Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanının Deniz Hudut Kapısı İlan Edilmesine İlişkin Kararlar

Hatay İli, Arsuz İlçesi Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Kararlar (Karar Sayısı: 4819/4820)” 20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Ek’1’de sunulmaktadır.

Ayrıca, Deniz Hudut Kapılarımızın sayısı 104 adede ulaşmış olup, güncel liste Ek-2’de yer almaktadır.

Söz Konusu Kararlar ve Ek’li Deniz Hudut Kapıları Listesi Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1214_3107_madenli_yat_liman_ile_amasra_yolcu_liman_n_n_deniz_hudut_kap_s_ilan_edilmesine_ili_kin_kararlar.pdf