• Anasayfa
  • |
  • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)" 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da Deniz Turizmi Sektörünü ilgilendiren maddelerden özetle;

2017/9759 sayılı Kararname ile değişen Ek (I) sayılı Çizelgenin 19'uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu madde kapsamındaki yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde %  1 KDV uygulaması sona ermiştir.

- Söz konusu Kararnamenin Ek (II) sayılı Çizelgesinin 24'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile "Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlere uygulanan % 8 KDV indiriminden hariç tutulan  birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler de % 8 KDV uygulaması (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Kararname yayımı izleyen ay başı itibarıyla 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Kararnamenin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

265_1616_mal_ve_hizmetlere_uygulanacak_katma_de_er_vergisi_oranlar_n_n_tespitine_ili_kin_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar.pdf