• Anasayfa
  • |
  • Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi Genelgesi

Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi Genelgesi

Sayın Üyemiz,           

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj kirliliğiyle mücadele maksadıyla, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, 2021/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nun 15.06.2021 tarihli toplantısında alınan, “Marmara Denizine kirlilik taşıyan noktasal kaynakların tamamının kontrol altına alınabilmesi için, arıtma yöntemine ve debisine bakılmaksızın tüm arıtma tesislerinin online olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması”  ve “soğutma sularının tesislerin girişinde de online olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması” kararlarına istinaden, 2021/14 sayılı “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi Genelgesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü tarafından 02.07.2021 tarihinde yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

Bu çerçevede, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde Genelge kapsamında yer alan atık su arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yaparak çıkış sularını alıcı ortama deşarj eden tesislerin (kesikli çalışan tesisler hariç); arıtma tesisi giriş ve çıkış debileri ile numune alma yönünden Bakanlık tarafından online takip edileceği, ayrıca Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden, uzaktan otomatik numune aldırma yöntemi ile bahse konu tesislerde 7/24 teknolojik denetim yapabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu Genelge kapsamında, suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin;  giriş ve çıkış suyu debi ve sıcaklık değerleri ölçümlerini online bağlantı yaparak anlık olarak SİM’e aktaracağı, bu tesislerin giriş ve çıkışlarında debi ve sıcaklık yönünden Bakanlıkça online takibe alınacağı, Marmara Denizi’ne sıcaklık yönünden etkilerin anlık verilerle değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

724_1907_1907_724.pdf