• Anasayfa
  • |
  • Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Genelgesi (2021/10) Hk.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Genelgesi (2021/10) Hk.

Sayın Üyemiz,           

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj kirliliği ile mücadele kapsamında oluşturulan “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu”na ilişkin 13.06.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bahse konu Genelgede;

Marmara Denizi’nde iklim değişikliği etkisi ile birlikte artan sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor artışına bağlı olarak ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde bir müsilaj kirliliği görüldüğü,

Deniz kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Marmara Denizi Havzası’nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla Marmara Denizi Eylem Planı’nın hazırlanarak, 06.06.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı,

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında; Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu (Koordinasyon Kurulu) kurulduğu belirtilmektedir.

Odamızın da yer aldığı Koordinasyon Kurulu’nu oluşturan kurum/kuruluşlar, kurulun işleyişi ve gerçekleştireceği çalışmalarla ile ilgili bilgiler Ek’te sunulan söz konusu Genelgede yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

605_1658_1658_605.pdf