• Anasayfa
  • |
  • Marmara Denizi Eylem Planı’nın Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/12) Hk.

Marmara Denizi Eylem Planı’nın Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/12) Hk.

Sayın Üyemiz,      

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj kirliliğinin giderilmesi amacıyla 07.06.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı’nın Uygulanmasına İlişkin Genelge yayınlanmış olup bahse konu Genelge Ek-1’de sunulmuştur.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğindeki müsilaj kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Marmara Denizi Havzası’nda yer alan Valilikler, Yerel Yönetimler, ilgili Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla Ek-2’de sunulan 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanarak 06.06.2021 tarihinde Bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

2021/12 sayılı Genelge uyarınca müsilajın giderilmesine ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde en üst seviyede Valiliklerin koordinasyonunda, sorumlu kurum/kuruluşlar, yerel yönetimler, birlikler ve STK’ların katılımları ile yürütülmesi ve personel, makine, ekipman ve benzeri tüm imkanları ile çalışmaların desteklenmesi konusunda talimat verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

591_1637_1637_591.pdf