• Anasayfa
  • |
  • MARPOL EK-VI Kural 18’in Geliştirilmiş Uygulaması Hk.

MARPOL EK-VI Kural 18’in Geliştirilmiş Uygulaması Hk.

İlgi: ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 28.01.2019 tarihli ve MC(19)09 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile ICS Üyelerinden, Marshall Adaları Cumhuriyeti tarafından ICS Sekreteryası’na sunulan “MARPOL EK-VI Kural 18’in Daha İyi Uygulanması” başlıklı taslak önerisi hakkındaki görüş ve önerilerin gönderilmesi talep edilmektedir. Bahse konu taslak öneriler Ek’te üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Eki özet Türkçe çevirisi (3 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (8 syf.)

 

89_510_3211_001.pdf